Skip to main content

Speld van verdienste

Ariana van Schaaijk genomineerd voor Gouden Speld van Verdienste

Gouden & Zilveren Spelden van Verdienste 2019

    

Bron: Arnie Craninckx, 1 juni 2019

De Gouden Speld van Verdienste 2019 van de Stichting BreinPijn Nederland gaat op voordracht van het onafhankelijke Comité van Aanbeveling naar de website Hersenletsel-Uitleg en het Project Overprikkeling in de persoon van Ariana van Schaaijk.

Ariana van Schaaijk (en onder haar inspirerende leiding tal van vrijwillige medewerkers, artsen, neurologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen) heeft de website Hersenletsel-uitleg.nl opgezet vanuit een brede betrokkenheid, ervaring met en kennis van Niet Aangeboren Hersenletsel. Haar doel is het steeds geweest om zoveel mogelijke informatie over allerlei uiteenlopende onderwerpen te verzamelen en online te zetten in begrijpelijke taal. Beroemd zijn de filmpjes over overprikkeling, waardoor de website voor elke leek helder maakt hoe vreselijk het is als je door Niet Aangeboren Hersenletsel overgevoelig bent geraakt voor geluid, licht en andere prikkels.

De website wordt geraadpleegd door mensen met hersenletsel en hun naasten en door professionals. Er zijn nu 205.000 bezoekers per maand met 324.887 pageviews op de .nl site alleen. Elke maand groeit het bezoekersaantal.

Uitreiking van de Gouden Speld door Drs. Jenny Palm aan José van Haastrecht van team Hersenletsel-uitleg.

De website is in meerdere talen vertaald, onder andere in het engels (braininjury-explanation) . Aan Hersenletsel-uitleg zijn vele vrijwilligers verbonden, er zijn talloze Facebookgroepen en op individuele vragen wordt geprobeerd een zo secuur mogelijk en altijd steunend antwoord te geven. Waar nodig wordt doorverwezen naar professionele hulpverleners.

Het Project Overprikkeling

Bovendien heeft Ariana van Schaaijk het Project Overprikkeling opgezet. Ze zet zich hiermee in voor al die mensen die overprikkeld raken (met name door geluid, licht en olfactorische sensaties). Het gaat daarbij zowel om mensen met de mildere maar nog steeds zeer invaliderende vorm van overprikkeling, als om mensen die dermate last hebben van overprikkeling dat een normaal leven voor hen niet meer mogelijk is. Ze is initiatiefneemster bij de totstandkoming van het eerste prikkelarme Woon-zorgcentrum voor mensen met overprikkeling als gevolg van hersenletsel, De Stoethoeve in de omgeving van Amersfoort. De accommodatie is in ontwikkeling en kan nog veel donaties gebruiken van ons allemaal gebruiken. Stichting BreinPijn volgt en steunt de ontwikkeling van dergelijke prikkelarme Woon-zorgcentra in Nederland.

Nationale Dag van de Overprikkeling

Er kan zonder twijfel gesteld worden dat Ariana van Schaaijk de problematiek van overprikkeling, waar bijvoorbeeld nog nooit een neuropsychologische test voor is ontworpen, op de kaart heeft gezet. Ze heeft ervoor gezorgd dat 23 juni de Nationale Dag van de Overprikkeling is geworden en vraagt daarmee expliciet aandacht voor het probleem van overprikkeling nadat iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel oploopt. Ariana heeft een uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel klaarliggen. Er zijn echter nog heel wat financiële middelen nodig om het onderzoek uit te voeren. Ook daar willen we ons als Stichting BreinPijn voor inspannen, samen met helpend Nederland.

Erkenning en waardering

Het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn Nederland hoopt dat de gouden Speld van Verdienste 2019 ertoe zal bijdragen dat overprikkeling bij hersenletsel serieuzer genomen gaat worden, en dat er gelden vrijkomen voor verder wetenschappelijk onderzoek. Tot slot hoopt Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn Nederland dat de jaarlijkse uitreiking van gouden Speld van Verdienste er steeds opnieuw voor zal zorgen dat dit soort bijzondere initiatieven de brede aandacht krijgen die ze verdienen.

 

Prettig verstoord brein

Tweede teamlid van Hersenletsel-uitleg, Arnie Craninckx, ook genomineerd

Arnie Craninckx heeft een boek geschreven ‘Prettig verstoord brein’, naar aanleiding van haar herseninfarct in 2010. In dit lezenswaardige boek heeft zij beschreven hoe ze in het dagelijkse leven omgaat met de zichtbare en onzichtbare beperkingen van dat hersenletsel. Dit doet zij op een toegankelijke manier. Niet zwaar, maar wel duidelijk terwijl je ook merkt dat ze letsel heeft. Een bijzondere combinatie van kwetsbaarheid en veerkracht. Door dit boek hoopt Arnie de beeldvorming van de onzichtbare beperkingen te vergroten en daarmede ook de zorg voor mensen met hersenletsel te verbeteren.

Arnie Craninckx heeft voor Zorgbelang Brabant Zeeland het project Eyeopener mee opgezet. Dit is een intervisieproject waarin eerstelijns hulpverleners voor mensen met NAH samenwerken met ervaringsdeskundigen. Arnie zat als ervaringsdeskundige met teams aan tafel om haar visie vanuit het perspectief van de cliënt te geven. Dit leverde voor de hulpverleners waardevolle eyeopeners op.

Ze is als vrijwilligster onder andere intensief betrokken bij de website Hersenletsel-uitleg. Ze beschrijft het zelf zo: ‘In de medische wereld wordt altijd de weg afgelegd van onderzoeken, diagnose tot aan de behandeling.

Arnie Craninckx (rechts) ontving haar zilveren heldenspeld uit handen van Jenny Palm

“In de medische wereld wordt altijd de weg afgelegd van onderzoeken, diagnose tot aan de behandeling. Ik noem dat de Dorpsstraat. Veel artsen vergeten echter, of hebben er simpelweg geen tijd voor, dat er ook nog een Kerkstraat is. Dit is de weg van de emoties, de bezorgdheid om de naasten en om zichzelf, het begrip, het omgaan met het hersenletsel.

Daar ligt mijn kracht, in de Kerkstraat. Het ondersteunen van mensen met hersenletsel, bemoedigen, en waar nodig, de weg terugwijzen naar de Dorpsstraat. De mensen die ik dagelijks spreek noemen me een verbinder en een inspirator. Doordat ik zelf hersenletsel heb, weet ik een beetje wat die mensen voelen, meemaken en doormaken. Ik ben trouw aan deze contacten omdat mijn hart naar hen uitgaat die vast dreigen te lopen.

Daarnaast blijf ik door Hersenletsel-uitleg op de hoogte van wat er gaande is in de Dorpsstraat. Ik heb enorm veel geleerd de laatste jaren, door er gewoon mee bezig te zijn en heel veel te lezen en te praten met zowel mensen uit de Dorpsstraat als de Kerkstraat. Mijn doel is om hersenletsel zo bekend mogelijk te maken, en dan ook het gehele plaatje. Tot en met de ernstigste vorm van overprikkeling."