Skip to main content

Wij denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden!

LAS Psychologie

Wat kunnen wij voor u betekenen?

LAS is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). LAS biedt voor deze mensen verschillende soorten zorg onder één dak.

Ondersteuning bij NAH
  • Psychologie
  • Zorgatelier
  • Trainingen
  • Cursussen

Ondersteuning en zorg


LAS is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). LAS biedt voor deze mensen verschillende soorten zorg onder één dak. Beginnend bij  behandeling in de psychologiepraktijk, gevolgd door het stimuleren van het welzijn in het zorgatelier, naar verdere groei van autonomie door trainingen en cursussen, gevolgd door het voortzetten van het eigen leven buiten de muren van ons bedrijf, met ondersteuning van vrijwilligers.

Onze diensten zijn laagdrempelig. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. LAS behandelt en begeleidt alleen volwassenen (18+).

In de psychologie praktijk behandelen we mensen die getroffen zijn door NAH. We hebben meer dan tien jaar ervaring in het behandelen van psychische problemen die kunnen ontstaan wanneer u getroffen bent door NAH. Onze opgedane kennis en kunde zetten we graag in om u verder te helpen. Afhankelijk van de ernst van het probleem komen mensen wekelijks tot maandelijks voor een consult naar de praktijk.

Wij denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden! En we willen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan wonen en zo goed mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. We leveren daarom ook hulp thuis.

Activiteiten


Zorgatelier

In Las Zorgatelier bieden we dagbesteding aan mensen met NAH. Hierbij streven wij naar zelfontplooiing, het opnieuw opbouwen van de autonomie en het opdoen van sociale contacten. In een kleinschalige en rustige omgeving prikkelen we de deelnemers om creatief bezig te zijn. Ons aanbod is afgestemd op de individuele behoefte van de deelnemer en kan variëren van tekenen, schilderen, mozaïeken, beeldhouwen, het maken van glaskunstwerken en glassieraden tot het lezen van boeken of het voorlezen van (zelf) geschreven verhalen. De kleinschaligheid van ons zorgatelier geeft ruimte voor het voeren van vertrouwde gesprekken, voor zorg en betrokkenheid bij elkaar.

Het doel is het welbevinden van deelnemers te verhogen en tegelijkertijd de thuissituatie te ontlasten.

RGM Training

LAS biedt ook RGM training. RGM is een afkorting van Ronnie Gardiner Methode. Deze methode is uitermate geschikt en effectief gebleken voor mensen met NAH. Het doel van RGM is om door middel van bewegingsoefeningen de conditie van de hersenen te verbeteren en waar mogelijk verstoorde functies (gedeeltelijk) te herstellen.

Positieve effecten van deze methode worden gezien op o.a. cognitieve functies (concentratie, geheugen, mentaal tempo, prikkelverwerking), spraak, coördinatie, motoriek, lichaamsbalans, toename van zelfvertrouwen, verbetering van de stemming en verhoging van het energieniveau.


Groepstherapieën, trainingen en cursussen

Hersenletsel krijg je niet alleen! De partner, kinderen, familie en vrienden worden ook getroffen. Ook hun leven verandert.

Hoe kunnen zij omgaan met iemand die getroffen is door NAH? LAS verzorgt groepstherapieën, trainingen en cursussen om hen hierbij te helpen. LAS doet dit in samenwerking met het Expertisecentrum Familiezorg.

Voor meer informatie over onze diensten verwijzen we u naar onze website www.laspsychologie.nl.

Contact


Las Psychologie & Las Zorgatelier
Goirkestraat 43
5046 GD Tilburg
 

 

Hulpverleners bij GebrokenBrein