Skip to main content

Dan bent u familiezorger!

Expertisecentrum Familiezorg

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij begeleiden familiezorgers/­mantelzorgers in intensieve zorgsituaties en onderwijzen beroepskrachten die in deze zorgsituaties werkzaam zijn.

Ondersteuning bij NAH
 • Begeleiding van partners
 • Begeleiding van familiezorgers
 • Bijeenkomsten voor families in een intensieve zorgsituatie

Ondersteuning en zorg


Zorgt u voor iemand in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking?
Dan bent u familiezorger!

Denk bijvoorbeeld aan een NAH, COPD, kanker, diabetes, depressie, ADHD. Verstandelijke beperking of lichamelijke beperking etcetera. Familiezorg is iets waar iedereen mee te maken kan krijgen, u hebt vaak geen keus. De ziekte treft niet alleen de zieke maar een heel gezin of familie. Relaties kunnen onder druk komen te staan door de zorg. En juist een goede relatie is nodig om de zorg van harte te kunnen geven en ontvangen. Er kan een moment komen dat u en/of uw gezin steun nodig hebben om de zorg vol te kunnen houden.

Het Expertisecentrum Familiezorg wil u en de eventueel betrokken hulpverleners in uw gezin graag ontmoeten. Hierbij staan communicatie rondom de zorgsituatie in uw gezin, begeleiding en ondersteuning centraal. Er is aandacht voor het hele gezin. Onze intentie is om gezinnen weer gezin te laten zijn.

Onze expertise gaat van vraagverheldering tot en met intensieve familiebegeleiding. Ook het coachen en trainen van collega-organisaties in de expertise van het relationeel werken behoort tot onze werkzaamheden.

Activiteiten


Diensten voor familiezorgers en families in zorgsituaties

Met onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander dat familiezorg/mantelzorg zwaar is voor alle betrokkenen. Uit deze ervaring hebben wij o.a. de methode familiezorg ontwikkeld waardoor we met onderstaande diensten uw zorg kunnen verbeteren.

 • Het familiegesprek
 • Begeleiding van familiezorgers
 • Begeleiding van partners van dementerenden
 • Bijeenkomsten voor families in een intensieve zorgsituatie
 • Cursus: 'Transculturele familiezorg thuis'
 • Cursus: 'Samen zorgen thuis'
 • Cursus: 'Mantelzorg: wat bezielt me?'
 • Cursus: 'NAH getroffenen en familiezorgers'

 

 

Speciaal voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel én voor diens mantelzorgers organiseert Familiezorg Expertisecentrum tezamen met ContourdeTwern en Siza in de locatie "De Driehoek" bijeenkomsten.

Ontmoetingsruimte De Driehoek
Gendringenlaan 179
5043 LX Tilburg

 

Contact


Expertisecentrum Familiezorg
Dr. Deelenlaan 11
5042 AD Tilburg
 

 

Hulpverleners bij GebrokenBrein